กองทุนความมั่งคั่งรัสเซีย ( อาร์ดีไอเอฟ ) ซึ่งเป็นผู้เจรจาจัดจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “สปุตนิก วี” และ “สปุตนิก ไลท์” เผยแพร่รายงาน เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เกี่ยวกับผลเบื้องต้นของการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนสปุตนิก ไลท์ ต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลตา โดยวิเคราะห์ร่วมระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 28,000 คน ซึ่งได้รับวัคซีนสปุตนิก ไลท์ ที่เป็นแบบฉีดเข็มเดียว และกลุ่มควบคุมซึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแบบใดเลย อีก 5.6 ล้านคน

ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของวัคซีนต่อเชื้อเดลตา อยู่ที่ 70% หลังฉีดวัคซีนผ่านไปแล้ว 3 เดือน ขณะที่การใช้สปุตนิก ไลท์ เป็นวัคซีนกระตุ้นให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนอื่นครบแล้ว ปรากฏว่า ประสิทธิภาพต่อเชื้อเดลตาอยู่ที่ 83% และป้องกันการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้มากกว่า 94%

อนึ่ง หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า สปุตนิก วี น่าจะเป็นวัคซีนตัวต่อไป ที่องค์การอนามัยโลก ( ดับเบิลยูเอชโอ ) ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นกรณีฉุกเฉิน โดยสถาบันวิจัยด้านระบาดวิทยาและจุลชีววิทยาแห่งชาติ หรือสถาบันกามาเลยา ผู้คิดค้นและพัฒนาวัคซีนตระกูลสปุตนิก และอาร์ดีไอเอฟ คาดการณ์การได้รับการอนุมัติภายในสิ้นปีนี้ หลังล่าช้ามากนานหลายเดือน อย่างไรก็ตาม ดับเบิลยูเอชโอเผยว่า กระบวนการพิจารณาขั้นสุดท้าย “ต้องระงับไว้ก่อน” เนื่องจากยังขาดเอกสารบางอย่าง แต่เชื่อมั่นว่า จะได้รับการแก้ไขภายในอีกไม่นานนี้