ทำความรู้จัก…วัสดุป้องกันเสียงจากภายนอก วัสดุป้องกันเสียงสำหรับภายในอาคาร ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถใช้งานได้จริงและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันอย่าง “ฉนวนกันเสียง และ แผ่นซับเสียง” ซึ่งวัสดุทั้ง 2 ชนิดนี้ ถือเป็นวัสดุป้องกันเสียงภายใน ที่มีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุด เมื่อเทียบกับวัสดุชนิดอื่น

วัสดุกันเสียงทั้ง 2 ชนิด จะมีลักษณะการใช้งานและรูปแบบการทำงานที่คล้ายคลึงกัน คือทำหน้าที่ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ไม่ให้เสียงภายนอกเข้ามารบกวนภายในได้มากกว่า 80% และในขณะเดียวกันเสียงจากภายในก็ไม่สามารถทะลุผ่านตัววัสดุกันเสียงออกไปยังภายนอกได้

ซึ่งวัสดุป้องกันเสียงจะมีอีกหนึ่งชื่อ ที่คนทั่วไปเรียกว่า วัสดุ Acoustic ที่เรียกอย่างนั้นเพราะมีรูปแบบการผลิตและวิธีการใช้งานเพื่อลดแรงปะทะของเสียง โดยสถาปนิกผู้ออกแบบจะออกแบบโดยใช้แผ่นป้องกันเสียงเหล่านี้ ดูดซับเสียงจากสภาพแวดล้อมเป็นค่า SAC ที่สามารถป้องกันเสียงได้ตั้งแต่ 250, 500, 1,000, 2,000 Hz

วัสดุป้องกันเสียงสามารถใช้งานได้ตั้งแต่สเกลใหญ่อย่าง โรงหนัง, โรงละครขนาดใหญ่ ส่วนในพื้นที่เล็กลงมาอย่างเช่น ห้องประชุม, ห้องซ้อมดนตรี และยังมีการปรับเปลี่ยนนำไปใช้ในงานของที่พักอาศัย บริเวณห้องนั่งเล่น, ห้องนอนเด็กเล็ก เพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก

ฉนวนกันเสียง

ในปัจจุบัน ‘ฉนวนกันเสียง’ ถูกดีไซน์ให้กรุติดกับผิวผนังได้ เพื่อให้สามารถป้องกันและดูดซับเสียงได้เต็มกำลัง โดยมีการออกแบบตัววัสดุด้วยสีสัน รวมไปถึงขนาดที่หลากหลาย เพื่อรองรับรสนิยมและพื้นที่การใช้งานที่แตกต่างกัน บวกกับเพื่อเพิ่มเสน่ห์ในการใช้งาน และสร้างความกลมกลืนไปกับผนังกำแพง

วัสดุฉนวนกันเสียงถูกผลิตด้วยเส้นใยหลากหลายประเภท เช่น ใยหิน, ฟองน้ำ และห่อหุ้มด้วยโฟมสำเร็จรูปชนิดพิเศษ ทำให้มีความหนาแน่นสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและดูดซับเสียง ซึ่งเฉลี่ยของหนาแน่นของแผ่นฉนวนกันเสียงจะอยู่ที่ 0.95 – 1.00 (NRC)

รูปแบบการใช้งาน ใช้ได้ทั้งพื้นที่ขนาดใหญ่ อย่างโรงภาพยนต์, ห้องซ้อมดนตรี จนไปถึงพื้นที่ภายในที่พักอาศัยและสำนักงานออฟฟิศ ประเภทต่างๆ เพราะตัววัสดุมีวิธีการติดตั้งในโครงผนัง เพื่อให้ตัววัสดุเป็นตัวป้องกันเสียงทั้งจากภายนอกและดูดซับเสียงภายใน และในปัจจุบันสามารถเลือกกรุฉนวนกันเสียงกับผนังได้ เพราะนอกจากจะป้องกันเสียงได้แล้ว ยังสร้างลูกเล่นให้พื้นที่น่าใช้งานมากยิ่งขึ้น

แผ่นซับเสียง

‘แผ่นซับเสียง’ เป็นอีกหนึ่งวัสดุที่ได้รับความนิยมในการนำไปใช้งาน เพื่อป้องกันเสียงให้กับพื้นที่ต่างๆภายในที่พักอาศัย ซึ่งวัสดุชนิดนี้มีองค์ประกอบของกระบวนการผลิตมาจากวัตถุหลายชนิด เช่น ใยแก้ว, ใยหิน, ฟองน้ำ หรือ โฟมแผ่นสำเร็จรูป

ก่อนที่จะนำมาห่อหุ้มด้วยผ้า หรือปิดผิวด้วยวัสดุชนิดอื่น เพื่อเพื่อมประสิทธิ์ภาพในการป้องกันและดูดดซับเสียง โดยเรียกเทคนิคนี้ว่า ‘Sound Absorption’ โดยที่ตัววัสดุจะทำหน้าที่ดูดซับเสียง เมื่อมีคลื่นเสียงตกกระตบกับผิวของวัสดุ มากกว่าที่จะสะท้อนกลับออกเหมือนกับผนังทั่วไป

แผ่นซับเสียงมีวิธีการติดตั้งที่คล้ายคลึงกับวัสดุฉนวนกันเสียง โดยจะที่ขนาบไปบนผิวของผนังกำแพง และบริเวณเลือกติดในระยะ 45 องศา จะช่วยลดเสียงในลักษณะทุ้ม ส่วนของข้อดีและถือเป็นจุดเด่นของวัสดุแผ่นซับเสียงคือสามารถติดตั้งบนผิวผนังและเลือกปิดทับด้วยวัสดุชนิดอื่นได้อีกครั้ง โดยที่ตัววัสดุยังคงทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเดิม